درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

رضاکوهی

مهندس عمران

درای مدرک کارشناسی عمران با 7 سال سابقه کاری و بیمه کارگاهی .موارد همکاری : سرپرست کارگاه ، دفتر فنی ونظارت و تحقیقات عمرانی

Real Time Analytics