درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

mostafa partovi rad

مهندسی ژئوتکنیک

من حدوداٌ 5 سال تو زمینه ژئوتکنیک سابقه فعالیتهای گوناگون دارم

Real Time Analytics