درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

كاظم مرتضوي

دانشجو

دانشجو معلم دانشگاه علامه طباطبايي اردبيل محل زندگي مشكين ضهر روستاي جبدرق

Real Time Analytics