درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

محسن تهرانی

شغل آزاد

من مهندس الکترونیک هستم اما هنوز کاری در ارتباط با رشته خودم را پیدا نکرده ام.

Real Time Analytics