درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

ادیب

هنری

طنزپردازم و دوره های گوناگون مرتباط با رشته های ادبی و هنری را گذرانده ام

Real Time Analytics