درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

محمد مهدی شهمیری

مدیریت وب سایت تبلیغاتی ادگاه

سایت ادگاه را ابتدای سال نود راه اندازی کردیم. در زمینه کامپیوتر و شبکه نیز فعالیت می کنم.

Real Time Analytics