درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

علی آمون گرنگاه

معماری

من از سال 1386در این رشته تحصیل می کنم

Real Time Analytics