درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

مهندس بهاره مهدی

مدیر و موسس مجتمع آموزشی افق تهران و استاد دانشگاه

مدرس کامپیوتر دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد3-10-11-12-14-40 و .... مرکز فناوری اطلاعات ITTC دانشگاه مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر، مرکز آموزش عالی انفورماتیک شرکت داده پردازی ایران،دانشکده رهیافت و رهیافت گسترش،مجتمع فنی تهران،شرکت داده پردازی ایران،سازمان مدیریت و برنامه ریزی-بازرس متخصص رشته فناوری اطلاعات و نرم افزار دانشگاه جامع علمی کاربردی-مربی نمونه سازمان فنی حرفه ای در رشته فناوری اطلاعات-کارآفرین نمونه و سخنران در کلاسهای دانشگاهی کارآفرینی و گزارشات کارآفرینی(شبکه خبر و جام جم)-کارشناس متخصص مدعو در برنامه های زنده فناوری اطلاعات صدا و سیما از جمله سلام تهران و...

Real Time Analytics