درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

اسماعیل خسروآبادی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مدیر ارشد و مدیر کنترل کیفیت

دارای 9سال سابقه کار، 4 سال کار به همراه بیمه- عضو انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران- عضو اساتید دانشاه آزاد تهران شرق- دارای پروانه تایید صلاحیت- طراح و مخترع هیتر تشعشعی کاتالیتیک

Real Time Analytics