درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

حميد رضا كريمي

كارشناس فن آوري اطلاعات

شاغل در هواپيمايي ملي ايران.فعال در زمينه شبكه هاي كامپيوتري

Real Time Analytics