درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

محمود رضا قزل ایاغ

مدیر حسابرسی داخلی

من در مدیریت مالی وحسابرسی تجربه کافی ومناسب دارم

Real Time Analytics