درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

محمدرضا حیدری

مدیرشعبه اصفهان شرکت افق دارو پارس

ازسال 81 وارد صنعت پخش شده وحدود 15 سال سابقه دراین صنعت را دارم

Real Time Analytics