درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

مونا ساقندیان طوسی

مدیریت منابع انسانی

از سال 1389 وارد شرکت لیلیان شدم و از حدود پنج سال تخصصی ادامه دادم

Real Time Analytics