درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

نیلوفر

من کارشناس ارشد معماری هستم.. اما به دلیل روابط عمومی بالا و صبر و حوصله زیاد وعلاقه فراوان به کمک به دیگران مایل هستم که شغلی مثل پذیرش در هتل و رسپشن و یا پذیرش در بخش بیمارستان ها داشته باشم

Real Time Analytics