درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

سجادرمضانی

عکاسی فیلمبرداری

من سجادرمضانی متولد1372ازسال1390مشغول کار درعکاسی وفیلمبرداری هستم ومدرک تحصیلم گرافیک عکاسی میباشد

Real Time Analytics