درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

سیدرحمان

آموزگار

به نام خدا. سال 91 وارد دانشگاه فرهنگیان شدم و در سال 95 فارغ التحصیل در رشته آموزش ابتدایی شدم. در طی این چند ترم در حوزه فرهنگی دانشگاه فعالیت داشته ام و درسال 93 به عنوان دانشجوی فعال فرهنگی در همایش رویش که در تهران برگزارشد شرکت نموده ام. در حال حاضر هم آموزگار پایه ششم ابتدایی در مدرسه دولتی امام خمینی شهرستان هستم.

Real Time Analytics