درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

وحید باقری

اوپراتوری کارخانه اسفالت

من در سال 1388 وارد شرکت راهسازی تکنیک شدم و در اوپراتوری کارخاته اسفالت مشغول شدم و نزدیک به هشت سال در این شرکت تا به امروز فعالیت داشته ام

Real Time Analytics