درباره من
ارتباط با من
اطلاعات بیشتر

حبیب

مدیر مالی - اداری

اینجانب از سال 1375 وارد بازار کار مالی شدم و تخصص های زیر را دارم تخصص كاری :  امور مالي و حسابداري و تهيه انواع گزارشات  تهيه صورتهاي مالي و بستن حساب  آشنايي با آئين نامه تجارت و عقد قرارداد  انجام امور مالياتي ماهانه )ماليات حقوق(  آشنايي كامل با قوانين مالياتي  انجام امور مربوط به سازمان تامين اجتماعي  رفع مغايرت كلي حساب با طرفين معاملاتي  داراي گواهينامه دوره آموزشي ارزش افزوده

Real Time Analytics